Informatie voor nieuwe tuiniers bij de Valreeptuin

Information for new gardeners at the Valreeptuin

 
Welkom bij de Valreeptuin! Je kunt hier meedoen bij de individuele tuintjes of de gemeenschappelijke tuinen.

Welcome at the valreeptuin! You can join in here with an individual garden or with the communal gardens.

 

Elke zaterdag (vanaf 13u) is het Groene Zaterdag, waarbij in het gemeenschappelijk deel wordt gewerkt en ook ieder in diens eigen tuintje kan werken. Ook worden dan grotere klussen aangepakt.

Every saturday (from 1 pm) is a Green Saturday, where we work in the communal garden and each in hisher own individual garden. Also bigger chores are taken on.

 

De ondergrond van het terrein is vervuild. Zorg dat ook kinderen en huisdieren niet met de grond in contact komen. (Dit geldt natuurlijk niet voor de aangevoerde teelaarde.) Blijf op de houtsnipperpaden en tegels.

The ground is polluted. Make sure childres and pets don’t come into contact with the soil. (Of course not referring to the soil used in the garden). Stay at the paths with woodchips and tiles.

 

Het beheer van de Valreeptuin wordt gedaan door de Teams: Rootsteam, Team Workdays Organisation, Technical Team, Team Communal Gardens, Team Individual Gardens, Team Education, Compost Team, Flower Gardens Team, Food Team. Als je wilt, kun je je nog opgeven voor een team.

Management of the Valreeptuin is done by the Teams. If you’re interested, you can join a team.

 

Je kunt communiceren met de Valreeptuin via valreeptuin@gmail.com ,

of via Facebook: http://www.facebook.com/groups/valreeptuin/Valreeptuin ,

of via de blog: https://valreeptuin.wordpress.com/

You can communicate with the valreeptuin by valreeptuin@gmail.com

or via Facebook: http://www.facebook.com/groups/valreeptuin/Valreeptuin

or via the blog: https://valreeptuin.wordpress.com/

 

Het is de bedoeling dat als je een eigen tuintje hebt, je dat regelmatig onderhoudt. Bij gebrekkig onderhoud loop je het risico dat je tuintje aan iemand anders wordt gegeven. Als je tijdelijk niet je tuintje kunt onderhouden, zorg dan voor een vervanger.

The idea is that when you have an individual garden, you attend to it regularly. If not, you run the risk it will be given to someone else. If you can’t look after it temporarily, take care someone else does it for you.

 

Bij het tuinieren mogen er geen chemische middelen worden gebruikt.

No chemicals should be used at the garden.

 

Je kunt water gebruiken uit de container tegen de muur.

Water is to be used from the containers against the wall

 

Er is een zaden-ruildoos waarin je met elkaar zaden kunt ruilen.

There is a swap- box for seeds.

 

Je kunt gereedschap gebruiken uit de toolroom van de Valreep. Zet na gebruik alles weer schoongemaakt terug.

You can use tools from the toolsroom. Be sure you put everything cleaned back afterwards.

De code van het slot voor toegang tot het terrein is       . Als het hek gesloten was, doe het dan achter je dicht als je naar binnen gaat en ook als je weer weggaat.

The code of the lock at the gate is       . If the gate was closed, close it again behind you, when you get in and when you leave,

 

Je wordt verzocht een vrijwillige bijdrage te storten voor het onderhoud van de Valreeptuin op bankrek.nr: 3893.65.076 tnv S.Fenger. De feitelijke kosten van 1 individueel tuintje bedragen ongeveer € 25

You are asked to donate a contribution to the costs of the garden, to bankaccount 3893.65.076 tnv S.Fenger. The actual costs of one individual garden is about € 25