Archives for the month of: juli, 2012

De Valreep wordt 1 jaar en dat vieren we met een feest / demonstratie voor het behoud van dit uniek sociaal centrum! Er staan speeches, rondleidingen in de tuin en heel wat leuke concertjes op het programma. Iedereen welkom op de Valreep zaterdag 28 juli a.s. vanaf 14u. Breng je buren en vrienden mee!

Het root team zal rondleidingen en een workshop organiseren tijdens het feest. Zin om mee te helpen? Geef je op via katrien.dekikker@gmail.com (vermeld je 06-nr!)

Of kom mee de tuin aankleden en opruimen op woensdag 25 juli vanaf 14u. Geef je ook even op via katrien.dekikker@gmail.com.

tot dan?

het root team

Zaterdag bracht veel regen, maar toen we aan de revolutionaire maaltijd van Herbert en Renate begonnen was het droog en scheen zelfs de zon!
Intussen hadden we ook nog de 2e watercontainer aangesloten en de bouwploeg geholpen met het nieuwe afdak.
Na aftrek van de onkosten voor de maaltijd hadden we nog € 10 over voor de pot van de Valreeptuin!
Ter herinnering: donaties voor de tuin zijn zeer gewenst! rek.nr. 3893.65.076 tnv S.Fenger. Alvast bedankt en tot zaterdag!

 Vive la révolution! Quatorze Juillet feest / celebration

 

Beste tuiniers en mensen van de Valreep,

Dear gardeners and people from the Valreep,

 

Zaterdag a.s. is het 14 juli, de dag dat we de Franse Revolutie herdenken! En waarom zouden we niet ook andere revoluties herdenken en ons daardoor laten inspireren? We zullen deze gebeurtenis vieren door voor jullie een revolutionair maal te koken!

On Saturday it’s the 14th of July, the day we remember the French Revolution! And why not remember other revolutions on this day and get inspired? We will commemorate this event by cooking you a revolutionary meal! 

 

Wat staat op het menu?

What’s on the menu?

 

Onions soup Bastille
Pizza Garibaldi
Paella República

Alles vegetarisch!

All vegetarian!

 

We willen dit maal graag uitbreiden met meer schotels, die andere strijd en revoluties symboliseren! Misschien een lekkere Joegoslavische partisanen schotel? En kun je een fles wijn of een ander lekkere drankje meebrengen? Ook flessen water zijn welkom. We would like to expand this meal with more dishes, which can symbolize other struggles and revolutions! Maybe some nice Yugoslavian partisan dish? And please bring some wine or other good drinks for the celebration. Even some bottles of water would be nice.

De maaltijd begint ongeveer 18u en we vragen een donatie van enkele euros voor de onkosten. Als er geld overblijft zal het besteed worden aan de verdere verbetering van de Valreeptuin zodat we een groene revolutie kunnen starten, hier en nu 🙂

Dinner starts around six o’clock and we ask for a donation of a few euros to cover the costs. If there is money left it will be used to improve the Valreep garden so we can start a green revolution, right now, right here 🙂

We vinden het prettig als je ons laat weten of je komt, zodat we kunnen zorgen dat we genoeg eten hebben voor iedereen. Ook willen we graag mensen verwelkomen die tijdens het eten verhalen kunnen vertellen van revoluties in het verleden. We appreciate it if you let us know when you are coming in order to have enough food to be shared amongst us. Also, we are extra welcoming people who can tells us stories of past revolutions during dinner!

Leve de revolutie!

Vive la révolution!

Renate and Herbert

van het tuinteam

from the gardening team

 

Groene Zaterdag 7 juli.

 

Het was gezellig, het weer was goed en er zijn een tiental mensen gekomen. We hebben het terrein schoongemaakt, onkruid gewied, (bramen, distels en brandnetels uit de loop weggehaald), een vuilnisbak geïnstalleerd, een eigen hokje bij de houtstapel gemaakt en de woekerende pompoen over pallets geleid. Op het einde hielden we nog een barbeque met chef-kok Herbert.

De Valreeptuin begin juli 2012

  Image

 Bag-gardens als moestuintjes.

 Er is ook een kweekkasje.      Image

 Dan zijn er de bloementuinen langs de waterkant.        

   Image

Er is een kruidenhoek

met een van de badkuiptuintjes.  Image

 Langs de muur staan de kleine en grote watercontainers.

Image

 Er zijn ongeveer 40 mensen die een eigen moestuintje hebben.

Dat zijn vierkante-meter-tuintjes. Image

De swimmingpool-tuin is de gemeenschappelijke moestuin, met een aantal kleine tuintjes erbij.

 Image

Elders op het terrein

staan onze twee compostbakken. Image